Kilometre kaç adım - Km adım çeviri

Km'den adıma Adım'dan km'ye çeviri yapmak için aşağıda bulunan km adım çeviri hesaplama aracını kullanabilir siniz.

uyarı ünlem işareti iconu Konuyla ilgili bilgi sayfanın devamında.
* Doldurulması gerekli alanlar.
Km adım - Adım km çevirme aracı

Adım Ölçüsü Nedir? Bir adım ölçüsü öndeki adım ile arkadaki adım arasında kalan mesafenin uzunluğudur. Doğal bir uzunluk ölçüsüdür. Belli bir sabiti yoktur.

Herkesin adım uzunluğu ölçüsü değişkenlik göstermektedir. Adım uzunluğu ölçüsü kişinin boyunun %42’sine denk gelmektedir. Bir kişinin boy uzunluğunun %42’si alındığında adım uzunluğu bulunmuş olur.

Adım Ölçüsü Nerelerde Kullanılır?

Eski zamanlarda bir uzunluk ölçü birimi kullanılan adım ölçüsü hala aynı amaçla kullanılsa da belli bir sabit değeri olmadığı için genel-geçer bir ölçü birimi olarak baz alınamaz.

Kişilerin kendi şahsına ait olabilecek alanların ve kendilerince yapacakları hesaplamaların bir birimi olarak kullanılması mümkündür.

Örneğin, bir odanın uzunluğunu adım ölçüsünü bilen biri bu şekilde ölçebilir ve belli hesaplamalar yapabilir.

Ancak, günümüz teknolojisinde gelişen bazı uygulamalar adım uzunluğunun önemini spor yapan insanlar için vurgular nitelikler de taşımaktadır.

Yürüyüş yapan birinin yürüdüğü yolun uzunluğu boyunca kaç adım attığını bilebilmesinin esası adım ölçüsünün hesaplanabilir oluşuyla ilgilidir.

İki adım arasındaki bu en uzun mesafeye göre alınan ortalama adım sayısını spor yapan insanlar kendi performanslarını değerlendirmek için ölçmek istemektedirler.

Kilometre Nedir?

Metrik sistem içerisinde en büyük ölçü birimidir. Metrik sistem içinde orta basamak olarak kabul edilen metre cinsinden ölçümü ise 1000 metreye denk gelmekte; yani, 1 km = 1000 metre’dir.

Kilometre Nerelerde Kullanılır?

Dünyadaki birçok ülke kilometreyi coğrafi ölçümleri yapmak için kullanmaktadır. Coğrafi olarak konumu çok uzak olabilecek iki nokta arasındaki mesafenin ölçüm birimi olarak baz alınmaktadır.

Bunun dışında sınır çizgilerinin uzunluk ölçüm birimi olarak da yine kilometre kullanılır. Bunların hepsi çok uzun mesafelerdir ve ölçüm hesaplamalarında her zaman matematiksel ifadelerin en küçük olacak şekilde değerlendirilebileceği ölçüm birimleri kullanılması tercihten yanadır. Son olarak, atmosfer ve gezegenlerin uzaklık için de kilometre üstünden ölçümler yapılır.

Kilometre Adım Ölçüsüne Nasıl Çevirilir?

Kilometrenin adım ölçüsüne çevrilmesi daha çok belli bir mesafenin yürünebilirliğini hesaplamak için kullanılabilir. Bunun dışında, başka amaçlar için de kullanılabilecek bu çevrim işlemini yapmak için unutulmaması gereken nokta çevrimin yapılacağı adım ölçüsünün bilinmesi gerektiğidir.

Bu ölçünün bir sabiti olmadığı için adım ölçüsünün ya da adımı atan kişinin boy uzunluğunun bilinmesi gerekir. Adım ölçüsü bilindikten sonra kilometre cinsinden bir uzunluğu adım ölçüsü uzunluğuna bulmak suretiyle bulunabilir.

Burada bir diğer önemli nokta; iki uzunluk ölçüsünün de birbirine bölünebilmesi için aynı uzunluk biriminde olması gerekir. Örneğin; 1 km’lik yolu 20 cm’lik adım ölçüsünde ölçmek için öncelikle km cinsinde verilmiş uzunluğun cm cinsine çevrilmesi ve bölme işleminin bu şekilde yapılması gerekmektedir.

Ya da sitemizde bulunan pratik hesaplama kutucuklarını kullanarak matematik işlemi yapmanıza gerek almadan bu çevrimin sonucunu elde edebilirsiniz.

Bu konu ile ilgili en çok aranan kelimeler
 • 20000 adım kaç kilometre
 • 1 km kaç adım
 • 10000 adım kaç km
 • 15 bin adım kaç km eder
 • 10 bin adım kaç km
 • 5 km kaç adım
 • 20 bin adım kaç km
 • 12 bin adım kaç km
 • 15000 adım kaç km
 • 3 km kaç adım
 • 17 bin adım kaç km
 • km adım çeviri
 • km adım çevirme
 • 7500 adım kaç km