Sayi Sistemleri Çevirme

İkili, Üçlü, Dörtlü, Beşli, Altılı, Yedili, Sekizli, Dokuzlu, Onluk, Onbirlik, Onikilik, Onüçlük, Ondörtlük, Onbeşlik, Onaltılık Hexdecimal, Onyedilik ve benzeri 36'ya kadar olan sayı sistemlerini birbirine çevirme ve dönüştürme işlemi kolaylıkla aşağıdaki sayı sistemleri çevirme aracını ile rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

uyarı ünlem işareti iconu Konuyla ilgili bilgi sayfanın devamında.
* Doldurulması gerekli alanlar.
Sayı Sistemleri Çevirme Aracı

Sayı Sistemi Çevirme yapılacağı zaman 36’ya kadar olan sayı tabanları birbirine çevrilebilir. Sayı tabanları ikili, üçlü veya onlu gibi adlandırılmalar yapılarak ifade edilir. Binary adı verilen ve ikili sayı tabanı olarak adlandırılan sayı tabanının yanı sıra ternary (üçlü), 16’lı (hexadecimal) sayı tabanları da bulunur.

Sayı tabanı olarak adlandırılan uygulamalarda sayıların yazılı olarak gösterilmesinden söz edilir. Genellikle kullanılan sayma yöntemi onlu sisteme göre ifade edilir. Bu teknikte 10 rakam kullanılır. Toplamda 10 rakam kullanılarak yazılan sayılar 10 tabanlı olarak adlandırılır.

Bilgisayarlar açısından ikili sayı sistemi kullanılmaktadır. Bu sayı sistemi kolay ve hızlı çevrilebilmesi açısından tercih edilir. Bilgisayarların çalışma mantığı ikili sayı sistemi üzerine kuruludur. Onluk sistemden başka bir sisteme geçiş yapılmak istendiğinde dönüşüm yapılması gerekmektedir.

Dönüştürme işleminde ise sayının dönüştürülmek istenen tabana bölünmesi gerekir. Bu işlemin sürekliliği söz konusudur ve bölüm tabandan küçük olana dek bu süreklilik devam eder. Bu işlemin devamında ise en son bölümden başlanarak sondan başa doğru kalan rakamların yan yana yazılması gerekir.

Binary Sayı Sistemi Çevirme

Binary Sayı Sistemi Çevirme işlemi yapılacağı zaman ikili sayı tabanından söz ediliyor demektir. İkili sistemde her sayının bir karşılığı bulunur. Bu rakamlar çeşitli kombinasyonlarla bir araya gelebilir. İkili sistemde bu sayılar 0-1’dir ve yazılımlarda kodlamaların sayısal karşılığıdır. Her kombinasyonun bir anlamı vardır.

Bu bilgisayar dilinde bir kelimenin ifadesinde kullanılabilir. İkili sistemde sayılar 0-1 olarak tanımlanır. Alfabe ilerledikçe kodlamada değişiklik olur. Örneğin 10’lu sistemde 9’dan sonrası A, B,C,D,E,F,G,H,I,J harf karşılığını alır.

45/2= 22, Kalan = 1
22/2=11 Kalan=0
11/2=5 Kalan=1
5/2=2 Kalan=1
2/2=1 Kalan=0
Sondan başa doğru yazdığımızda 45 sayısı için 2’li tabanda binary karşılığı 01101 olarak çıkar.

Sayı Sistemleri Dönüştürme

Sayı Sistemleri Dönüştürme işlemlerinde 36’ya kadar olan sayı tabanlarını dönüştürürüz. Sayı tabanları dendiğinde ise ikili, üçlü gibi çeşitli sistemlerden söz etmek doğru olur. Günlük yaşamda genellikle başka bir şekilde belirtilmediği sürece 10’lu sayı tabanları kullanılır.

Bilgisayarlar açısından ise 2’li sayı tabanları kullanılmaktadır.

2’lik Sayı Sistemi Çevirme

2’lik Sayı Sistemi Çevirme işlemi yapılırken 0-1 arasındaki sayılardan söz edilir. İkili sistemlerde her sayının bir karşılığı olduğu görülürken rakamların bir araya gelmesi farklı kombinasyonlar üzerinden olabilmektedir.

Bir sayının oluşacağı rakamlar ve sayma sistemi belirtilmediği durumlarda onluk sayma sisteminin kullanıldığı yönündeki görüşe göre hesaplama yapılmaktadır. Bundan dolayı da günlük işlemler sırasında 10’luk sisteme göre hesaplamalar söz konusudur.

İkili sayı sistemi binary olarak da adlandırılan sistemdir. Bu sistemin tabanı 2 olarak kabul edilir. Bu sistemin içerisinde kullanılan rakamlar ise 0 ve 1’dir. İkili sayı sistemleri ile aritmetik işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilirken bu sistem sayesinde kolay bir çalışma yapılır. Komut kodu olarak da bu sistem kullanılmaktadır. Bir diğer özelliği ise alfabetik ve sayısal olmayan karakterlerin temsil edilmesinde kullanılmasıdır

İkili Sayı Sistemini Onluğa Çevirme

İkili Sayı Sistemini Onluğa Çevirme işlemi yapılırken aşağıdaki örnekteki gibi hareket edilmesi gerekir. Bu sayede dönüştürme işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem farklı sayılar üzerinde de denenebilir.
1450/11=131 Kalan=8
131/11=11 Kalan=10
11/11=1 Kalan=0
Binary kod 0A8

Bu konu ile ilgili en çok aranan kelimeler
  • Sayı Tabanı Çevirme dönüştürme
  • Tüm Sayı sistemleri çevirme
  • Onluk, Onaltılık, Hexdecimal, Oktal, Sekizlik, Ternary, Dörtlü, Üçlü, Altılı ve Beşli Sayı Sistemleri Çevirme