Fersah Km Cevirme - 1 Fersah Kaç Km

1 Fersah kaç km, 1 km kaç fersah veya Fersah km çeviri yapmak için aşağıdaki Fersah çeviri aracını kullanabilir siniz.

uyarı ünlem işareti iconu Konuyla ilgili bilgi sayfanın devamında.
* Doldurulması gerekli alanlar.
Fersah Km Çevirme Aracı

Fersah Nedir?

Fersah ve kilometre birer uzunluk ölçüsüdür. Fersah, eski zamanlarda daha çok denizcilikte Türkler tarafından kullanılan bir ölçü birimi olup 12.000 adıma ya da yaklaşık bir saatlik mesafeye denk geldiği kabul edilirdi. Artık denizdeki mesafeleri ifade etmek için günümüzde “mil” ölçü birimi kullanılmaktadır. Bir fersahın ise günümüzde mil olarak karşılığı 3 deniz milidir. Bunun dışında, bir fersah 5685 metreye karşılık gelmektedir. Türklerin kullandıkları fersahın dışında kilometre karşılıkları farklı ölçülere denk düşen Arap ve Fars fersahı da bulunmaktadır. Arap fersahı yaklaşık 5.76 km’ye denk düşerken Fars fersahı ise 6.23 km’ye denk düşmektedir.

Tüm bunların dışında, sayısal olarak ölçülen mesafelerin haricinde, fersah somut ve sayısal olmayan bir aralığı da ifade etmek için de kullanırdı.

Kilometre Nedir?

Kilometre de bir uzunluk ölçüsüdür. 1931 yılında bulunmuştur. Modern hayatta daha çok karayolunda iki nokta arasındaki mesafeyi ifade etmek için kullanılan bir ölçü birimidir. Bir kilometre 1000 metreye tekabül etmektedir. Metrik sisteme ait olan bu ölçü biriminin kısaltması “km”dir. Bugün dünyanın her yerinde coğrafi olan ölçümlerin hepsini ifade etmek için kilometre geçmektedir. Büyük bir ölçü birimi olduğu için sayısal ifadeleri daha küçük bir şekilde ifade etmesi bakımından da tercih edilmektedir. Örneğin; “1000 metrelik bir mesafe” yerine, “1 km’lik bir mesafe” şeklinde ifade edilmesi matematiksel olarak daha kolaydır.

Fersahın Kilometre Olarak Karşılığı

Artık kullanılmayan bir ölçü birimi olsa da bir fersahın 5685 metreye tekabül ettiği biliyor. Bu açıdan bakıldığında, fersahın metre cinsinden karşılığının kilometreye çevrilmesi ile kilometre cinsinden de karşılığı bulunabilir. Değişen coğrafi koşullar sebebiyle eski zamanlarda haritalarda kayda geçmiş bazı ölçümlerin de değiştiği söylenebilir. Bu sebeple, eskiden fersah olarak belirtilmiş uzaklıkların bugün kilometre hesabının bilinmesi bazı mesafeler arasındaki uzaklığı anlamak açısından kolaylık sağlayabilir. Eski keşiflerin coğrafi olarak yeniden yapılandırılmasının sağlanmasında ölçü birimlerinin birbirine çevrimi önemli bir yer tutar. Ayrıca küresel coğrafyada belirlenecek olan mesafeler, deniz araçlarının iki nokta arasında alacakları yolun birimlendirilmesi için her ülkeye göre değişebilen ölçü birimleri kullanılsa da bunların birbirine dönüştürülebilir olması matematiksel olarak ortak bir dil yakalamak açısından da önemlidir. Aynı durum, eski zamanlar için kullanılan ölçü birimleriinn bugün kullanılan ölçü birimlerine dönüştürülmesi için de geçerli olduğu için siz de sitemizden fersah olarak verilmiş bir mesafenin ölçüsünü kilometre cinsine dönüştürerek hesaplayabilirsiniz.

Fersah kaç km

1 Arap Fersahı 5.76Km
1 Fars Fersahı 6.23Km

Bu konu ile ilgili en çok aranan kelimeler
  • 1 Fersah kaç km dir
  • Fersah kaç km
  • 20000 Fersah kaç km
  • 20 bin fersah kaç km
  • Fersah çevirme aracı
  • bir fersah kaç kilometre