Onluk sayıyı sekizlik sayı sistemine çevirme

Onluk sayıyı Sekizlik sayı sistemine çeviri yapabilmek için aşağıda bulunan formun yazı kutucukların gerekli alanlarını doldurunuz.

uyarı ünlem işareti iconu Konuyla ilgili bilgi sayfanın devamında.
* Doldurulması gerekli alanlar.
Onluk ve Sekizlik sayı sistemi çevirme aracı

Onluk Sayı Sistemi Nedir?

Bugün kullanıyor olduğumuz onluk sayı sisteminde yer alan rakamların hepsi Hintliler tarafından geliştirilmiştir. Onlardan Araplar’a geçen bu rakamlar zaman içinde İslamiyet’in yayılması ile Kuzey Afirika’ya ve ardından da Avrupa’ya kadar ulaşmıştır. Avrupa’da ise rakamları insanlara tanıtan ünlü matematikçi Fibonacci olmuştur. Onluk sayı sistemi günlük hayatın her alanında kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarından oluşur. Bu 10 tane rakamın bulunduğu sayı sistemine ise “onluk sayı sistemi” adı verilir. Desimal sayı sistemi olarak da adlandırılan onluk sayı sisteminin tabanı 10’dur. Yani, bir sayıyı onluk sayı sisteminde ifade etmek için sayının her basamağı, basamak değerine denk düşen 10’un katları ile çarpılarak yazılır. Bu işlemi yaparken de üslü sayılardan yararlanılır ve 10’luk değerleri belirlerken de bu ifadelerle yazarız. Örneğin; 543 sayısını ele alalım ve 543 sayısını onluk sayı sisteminde gösterelim. Buna göre, 543 sayısını onluk sayı sisteminde ifade edersek;
543 = 5.102 + 4.101 + 3.100 şeklinde yazılır.

Sekizlik Sayı Sistemi Nedir?

Tabanı 8 olan sayı sistemine “sekizlik sayı sistemi” denir. Sekizlik sayı sistemi aynı zamanda “Octal sayı sistemi” adıyla da geçer. Sekizlik sayı sisteminin içinde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 rakamları bulunur. Toplam sekiz tane rakamdan oluşan sekizlik sayı sisteminde 8 rakamının kendisi yer almaz. O sadece tabanda bulunur. Sekizlik sayı sistemi daha çok ikili sayı sistemi içinde çok uzun olan sayısal ifadelerin kısaltılması için kullanılır. Bir sayıyı sekizlik sayı sistemi içinde ifade etmek için bir örnek vermek gerekirse 321 sayısını ele alabiliriz. Buna göre; 321 sayısının sekizlik sayı sisteminde ifadesi şu şekilde olmaktadır;
(321)8 = 3.82 + 2.81 + 1.80

Onluk Sayıyı Sekizlik Sayıya Nasıl Çeviririz?

Onluk sayı sistemindeki bir sayıyı sekizlik sayı sistemindeki bir sayıya çevirirken ikili sayı sistemindeki gibi bir yol izlenir. Onluk sayı sistemindeki sayı sekize bölünür. Bölme işlemi bölüm 8’den küçük olana kadar devam ederiz. Bölümün 8’den küçük olduğu noktada elde edilen bölümden başlayarak sona doğru bütün kalan sayıları yan yana yazarak onluk sayı sistemindeki bir sayının sekizlik bir sayı sistemindeki karşılığını buluruz. Bir örnekle açıklamak gerekirse;
(132)10 = (?)8
132/8 işleminde bölüm 16; kalan ise 4’dür
16/8 işleminde bölüm 2; kalan ise 0’dır.
Elde etttiğimiz bölüm ve kalanları yazdığımızda;
(132)10 = (204)8 şeklinde sonuçlanmış olur.

Ancak, bütün bu işlemleri yapmak yerine bir sayı sisteminden diğerine çevirmek istediğiniz sayıları sitemizde bulunan kutucuklara yazarak hızlı ve kolay bir şekilde doğru sonuca ulaşabilirsiniz. hesaplama kutucukları sayfamızın en üst bölümünde yer almaktadır.